Avi

Đã truy cập vào 31/10/2019
cầu lông, chạy bộ
Avi
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thủ Đức
Tuổi 21 tuổi
Giới tính Nữ
Mình đã từng chơi cầu lông nhưng đã bỏ khá lâu vì không có thời gian. Nay muốn luyện tập lại
Chạy bộ thì mình thường rảnh vào cuối tuần
45% phản hồi    11 bạn đã liên hệ với cô ấy    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 30 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Avi