Người dùng gần đây:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   
Vào 3/10
Vào 3/10

Trường92

31 tuổi Q10, Hồ Chí Minh
50% phản hồi4 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: Nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.
Tennis
Học 12 tháng, muốn tìm bạn đánh các buổi tối cũng như ngày cuối tuần (sắp xếp linh động), tại khu vực quận 10.
Trình độ sơ cấp !
Rất mong tìm được bạn đánh tennis cùng.

Liên hệ Trường92

Nhắn tin cho Trường92...