Long Hoàng

Đã truy cập vào 18/11/2019
cầu lông
Long Hoàng
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Tuổi 29 tuổi
Giới tính Nam
Tìm cặp đánh đôi Nam Nữ cầu lông cuối tuần ở sân gần KCN Tân Bình
Trình độ: chơi khoảng 5 tháng, đánh khá
0% phản hồi    3 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Long Hoàng