LMH

Đã truy cập 2 giờ trước
cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền
LMH
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Tuổi 47 tuổi
Giới tính Nam
Trình độ cơ bản. Mình đi làm ở quận 7 muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa tìm bạn chơi thể thao hàng ngày ở quận 4,7,8 để giải trí và cải thiện sức khỏe.
61% phản hồi    18 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ LMH