Anh94

Đã truy cập thứ sáu
tennis
Anh94
Thành phố Hồ Chí Minh
Tuổi 26 tuổi
Giới tính Nam
Đã đánh tennis 5 năm, tìm hội có khả năng đánh bóng bền với spin tốt. Đánh đơn hoặc đánh đôi.
67% phản hồi    9 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 30 km ở Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh.

Liên hệ Anh94