tnhat16

Đã truy cập 7 giờ trước
tennis
tnhat16
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Tuổi 28 tuổi
Giới tính Nam
Tập đánh được khoảng 6 tháng, cần tìm bạn đánh đơn ở quận 7. Sân tennis Nguyệt Quế hoặc Tấn Trường. Thời gian từ 8:00 - 10:00 tối
33% phản hồi    3 bạn đã liên hệ với anh ấy        

Liên hệ tnhat16

Đăng nhập