Nadal Fan

Đã truy cập vào 20/8
tennis, bóng bàn
Nadal Fan
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Tuổi 46 tuổi
Giới tính Nam
Chơi khá, thích đánh đơn
Tìm bạn, hội chơi khu vực Hoàng Hoa Thám Tân Bình
100% phản hồi    9 bạn đã liên hệ với anh ấy        

Liên hệ Nadal Fan

Đăng nhập