Khánh80

Đã truy cập vào 18/2
cầu lông
Khánh80
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Tuổi 39 tuổi
Giới tính Nữ
Tìm nhóm bạn chơi chung buổi tối các ngày trong tuần, biết chơi căn bản, chăm chỉ, rèn luyện sức khỏe là chính và giao lưu học hỏi bạn bè. Nhóm nào cần thêm người thì cho mình tham gia với.
50% phản hồi    2 bạn đã liên hệ với cô ấy    

Liên hệ Khánh80

Đăng nhập