KingHealers

Đã truy cập vào 31/1
cầu lông
KingHealers
Thành phố Bình Dương
Tuổi 17 tuổi
Giới tính Nam
Trình độ trung bình - khá, muốn kiếm bạn đánh cùng ai có đam mê thì liên hệ mình cùng đánh. Địa chỉ trường trung học phổ thông Dĩ An.

Liên hệ KingHealers

Đăng nhập