DuongNg

Đã truy cập vào 25/1/2019
chạy bộ, bóng chuyền, yoga
DuongNg
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Tuổi 24 tuổi
Giới tính Nữ
Lâu rồi mình không chơi bóng chuyền nhưng rất thích môn này nên muốn tìm nhóm bạn chơi chung ở Bình Thạnh.
0% phản hồi    3 bạn đã liên hệ với cô ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ DuongNg