Vinh

Đã truy cập vào 11/1
cầu lông, bóng đá, gym, bơi, chạy bộ, yoga
Vinh
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Quận 10
Tuổi 24 tuổi
Giới tính Nam
Đang béo > dư cân
Cần người đi cùng
1. là vui
2. là thi đua để có tinh thần hơn
Môn nào cũng chơi
20% phản hồi    5 bạn đã liên hệ với anh ấy        

Liên hệ Vinh

Đăng nhập