Người dùng gần đây:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   
Vào 25/6
Vào 25/6

LamNS

55 tuổi Hà đông, Hà Nội
 
Tìm kiếm: Nam và nữ tất cả mọi nơi.
Tennis
Tìm bạn đánh đơn giữa tuần (thứ 5). Khu vực Hà Đông. Ko cần đặt sân cố định. Tuần nào chơi đc thì đặt sân, hẹn nhau ra đánh 1-2 set đơn.

Liên hệ LamNS

Nhắn tin cho LamNS...