Thứ hai
Thứ hai

Chí Đệ

22 tuổi Q10, Hồ Chí Minh
100% phản hồi1 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.
bơibóng chuyền
Trình độ khá, Bình tĩnh, hoạt bát, cần tìm bạn hoặc nhóm để tập, sức khoẻ là chính, vui vẻ là mười.

Liên hệ Chí Đệ