Vào 4/5
Vào 4/5

sát thủ tấn công

26 tuổi Cầu Giấy, Hà Nội
67% phản hồi3 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: Nam và nữ tất cả mọi nơi.
tennis
Các môn thể thao đã tập khác:
cầu lông
Cầu lông chơi tầm 10 năm
Tennis chơi tầm 3 năm
muốn giao lưu chơi lâu dài a

Liên hệ sát thủ tấn công