Vào 6/12/2021

Biiiii99

22 tuổi Q1, Hồ Chí Minh
0% phản hồi1 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: trong vòng 30 km ở Hồ Chí Minh.
bóng bànbóng đábóng rổđi xe đạp
Các môn thể thao đã tập khác:
da cau
Tui rất năng động và rất thích chơi thể thao luôn.
Thứ tự các môn tự tin nhất:
1. Bóng đá
2. Bóng bàn
3. Đá cầu
4. Bóng rổ
5. Đạp xe đạp

Liên hệ Biiiii99