Hôm qua
Hôm qua

Đức Nguyễn

21 tuổi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
100% phản hồi2 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: Nam và nữ tất cả mọi nơi.
cầu lông
_Trình độ: Trung bình+
_Phong cách hòa đồng
_Tìm lông thủ đa zi năng
_Tuyển vãng lai - cố định
_Tối thứ 3 + 5: 18h - 20h
_SCL Thanh Duy (Bình Thạnh)
_Giao lưu dzui dzẻ hông quạo

Liên hệ Đức Nguyễn