Vào 26/11/2021
Vào 26/11/2021

Nhật Barca

15 tuổi Hoàng Mai, Hà Nội
 
Tìm kiếm: Nam và nữ tất cả mọi nơi.
bóng đá
Tôi có ươc mơ trở thành cầu thủ bóng đá và thường xuyên luyện tập. Tôi đang cần tìm bạn có đam mê với bóng đá để cùng tập luyện.

Liên hệ Nhật Barca