Vào 30/7
Vào 30/7

Tâm Nguyễn

31 tuổi Hải Châu, Đà Nẵng
100% phản hồi1 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: Nam và nữ trong vòng 50 km ở Đà Nẵng.
tennis
Trình độ trung bình khá, hi vọng tìm được team rèn luyện sức khỏe.

Liên hệ Tâm Nguyễn