Vào 18/10
Vào 18/10

KuroVo

31 tuổi Quận 10, Hồ Chí Minh
20% phản hồi5 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: Nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.
bóng bàncầu lôngtennis
Tìm bạn chơi tennis, cầu lông, bóng bàn
Nghỉ tập hơn 1 năm, trình độ trung bình

Liên hệ KuroVo