KuroVo

Đã truy cập 4 giờ trước
cầu lông, tennis, bóng bàn
KuroVo
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Quận 10
Tuổi 31 tuổi
Giới tính Nam
Tìm bạn chơi tennis, cầu lông, bóng bàn
Nghỉ tập hơn 1 năm, trình độ trung bình
25% phản hồi    4 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ KuroVo