Thuật gà

Đã truy cập vào 24/10/2020
cầu lông, bóng đá, bóng chuyền
Thuật gà
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Tuổi 20 tuổi
Giới tính Nam
Đánh trung bình, sở trường là chuyền 2,em muốn tìm bạn chơi cùng giao lưu học hỏi kinh nghiệm.
0% phản hồi    1 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Thuật gà