Tuệ

Đã truy cập vào 3/4
tennis
Tuệ
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Quận 2
Tuổi 30 tuổi
Giới tính Nam
Nhóm Tuệ 5 người vừa xuống núi sau hơn 8 tháng 'khổ luyện' 😆 (tính tới lúc post) nên có mong muốn tìm hội/cá nhân để giao lưu ở xung quanh Quận 1, Quận 2 hoặc Bình Thạnh.

Mọi người vui vẻ hoà đồng và tiến bộ nhanh vì đều mê môn này. Đánh game thoải mái rồi ạ.
100% phản hồi    6 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Tuệ