Thanh Vỹ

Đã truy cập vào 5/3
võ thuật, yoga
Thanh Vỹ
Thành phố Bình Phước
Quận Lộc Ninh, Bình Phước
Tuổi 24 tuổi
Giới tính Nam
Trình Độ :6 năm+ Yoga, Võ Thuật, tìm bạn cùng luyện tập. Mục tiêu: nâng cao giá trị, trách nhiệm tinh thần.
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 200 km ở Bình Phước.

Liên hệ Thanh Vỹ