YUH

Đã truy cập vào 28/4/2018
bóng đá, bóng bàn, bơi, chạy bộ
YUH
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thủ đức, Quận 12
Tuổi 22 tuổi
Giới tính Nam
Đang bắt đầu học chơi bóng đá, bơi tạm được, muốn học chơi bóng bàn.

Liên hệ YUH

Đăng nhập