YUH

Đã kết nối vào 12/4
bóng đá, bóng bàn, bơi, chạy bộ
YUH
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thủ đức, Quận 12
Tuổi 20 tuổi
Giới tính Nam
Đang bắt đầu học chơi bóng đá, bơi tạm được, muốn học chơi bóng bàn.

Liên hệ YUH

Đăng nhập