tuấn96

Đã truy cập vào 3/7/2020
bóng chuyền
tuấn96
Thành phố Hà Nội
Quận Hà đông
Tuổi 25 tuổi
Giới tính Nam
em cần tìm sân bóng hoặc nhóm chơi bóng chuyền khu vực hà đông ạ. trung bình khá, chuyền 2, phụ công
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 30 km ở Hà Nội.

Liên hệ tuấn96