SOL

Đã kết nối vào 27/11/2017
cầu lông, bóng chuyền
SOL
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 2, 3, 5, 8, 10
Tuổi 26 tuổi
Giới tính Nam
Trung bình, chơi đẻ học hỏi, rèn sức khỏe
0% phản hồi    2 bạn đã liên hệ với anh ấy        

Liên hệ SOL

Đăng nhập