Trang Trang

Đã truy cập thứ sáu
cầu lông, bơi, chạy bộ, bóng chuyền
Trang Trang
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Tuổi 26 tuổi
Giới tính Nữ
Thích chơi bóng chuyền, cầu lông.
Muốn tìm 1 đội cùng chơi.
80% phản hồi    5 bạn đã liên hệ với cô ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 30 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Trang Trang