Việt Đầu Trọc

Đã truy cập thứ sáu
cầu lông
Việt Đầu Trọc
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thủ đức
Tuổi 32 tuổi
Giới tính Nam
Trình độ Trung Bình, cần tìm bạn chơi chung cầu lông, đã có sân cố định nếu bạn có sân mình có thể thay đổi. giờ chơi từ 19h đến 21h hằng ngày, hoặc 7h đến 12h T7,CN
100% phản hồi    5 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Việt Đầu Trọc