cường

Đã truy cập vào 11/11
bóng đá, bóng bàn
cường
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Tuổi 29 tuổi
Giới tính Nam
trình độ khá
từng đá đội phó
tìm đội sinh hoạt lâu dài
trách nhiệm, nhiệt tình và hiền, không chân tay miệng
50% phản hồi    2 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 30 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ cường

Đăng nhập