Thang

Đã truy cập vào 11/10/2019
bóng chuyền
Thang
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thủ Đức
Tuổi 27 tuổi
Giới tính Nam
Đánh trung bình. Cần tìm bạn đánh cùng để học hỏi. Và cần người dạy
17% phản hồi    6 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Thang