Thang

Đã truy cập thứ sáu
bóng chuyền
Thang
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thủ Đức
Tuổi 26 tuổi
Giới tính Nam
Đánh trung bình. Cần tìm bạn đánh cùng để học hỏi. Và cần người dạy
50% phản hồi    2 bạn đã liên hệ với anh ấy    

Liên hệ Thang

Đăng nhập