Hatu

Đã truy cập vào 15/2
cầu lông
Hatu
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Quận 7, Huỳnh Tấn Phá
Tuổi 25 tuổi
Giới tính Nữ
Mình muốn tìm bạn cùng chơi cầu lông ở quận 7 đường Huỳnh Tấn Phát
Trình độ: trung bình
Nam nữ đều ok, chủ yếu muốn rèn luyện sức khỏe
33% phản hồi    6 bạn đã liên hệ với cô ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Hatu