le_ngoc

Đã truy cập vào 17/10
tennis, gym, bơi, yoga
le_ngoc
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tan Binh
Tuổi 31 tuổi
Giới tính Nữ
Em mới tập tennis (2.7), đang muốn tìm bạn/group chơi tennis chủ yếu vui khỏe ạ. Hy vọng được giao lưu cùng với các anh chị. Love
94% phản hồi    18 bạn đã liên hệ với cô ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ le_ngoc