Vào 8/9
Vào 8/9

Chen

34 tuổi Q11, Hồ Chí Minh
33% phản hồi6 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: Nam và nữ trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.
tennis
Các môn thể thao đã tập khác:
bóng đá
Bóng đá tạm ổn.
Tìm bạn tập tennis chung, sân phú thọ, quận 11

Liên hệ Chen