Duy Tran

Đã truy cập vào 8/6
tennis
Duy Tran
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Tuổi 31 tuổi
Giới tính Nam
Mới chơi được 1 năm và biết các cú có bản, thuận tay trái tay giao bóng .... cần tìm hội chơi, hội nào đang thiếu người cứ liên hệ
29% phản hồi    7 bạn đã liên hệ với anh ấy        

Liên hệ Duy Tran

Đăng nhập