Duy91

Đã truy cập vào 15/2
tennis
Duy91
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Tuổi 30 tuổi
Giới tính Nam
Đánh tốt nhưng bỏ lâu,muốn tập chơi lại
45% phản hồi    20 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Duy91