Đỗ Minh

Đã truy cập vào 10/5
cầu lông, chạy bộ
Đỗ Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Quận 2
Tuổi 30 tuổi
Giới tính Nam
Cầu long: khá. Mình cần tìm nhóm cầu long quận 2.
Chạy bộ: khá, từng tham gia HCM run 21km và DIM 21km
    

Liên hệ Đỗ Minh

Đăng nhập