Akira

Đã truy cập vào 24/3
bóng chuyền
Akira
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Tuổi 30 tuổi
Giới tính Nữ
chuyên vị trí libero. muốn tìm bạn đánh bóng nâng cao sức khỏe và vui vẻ. Kinh nghiệm chơi bóng chuyền hơn 3 năm.
    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Akira