No

Đã truy cập thứ năm
tennis
No
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Tuổi 29 tuổi
Giới tính Nam
Chơi gần 2 năm, muốn tìm hội, hoặc partner nào đánh tốt nâng cao trình độ
90% phản hồi    21 bạn đã liên hệ với anh ấy        

Liên hệ No

Đăng nhập