Sơn Minh

Đã truy cập vào 6/5
tennis
Sơn Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Tuổi 33 tuổi
Giới tính Nam
Nam. 31t. Chuyên đánh đơn tennis để giao lưu học hỏi. Trình độ tự đánh giá 650-700. Biết giao bóng cú trái phải cắt smash bắt lưới ok.

Hiện tại đang chơi tối 2-4-6 từ 6-9pm.
Địa chỉ: 50 Thành Thái, quận 10.

Hội chỉ có 5 thành viên thường trực, chuyên đánh đơn thôi. Trình độ da dạng từ 640 đến 750.

Hội thường xuyên giao lưu với các tay vợt bán chuyên (850-900) và các tay vợt nước ngoài, cũng là dịp học hỏi nâng cao trình độ.

Từ lúc chuyển từ đánh đôi sang đơn thì mấy ae trong hội sức khoẻ tăng vượt bậc, cú quả đều hơn hẳn, ai cũng thấy mình chơi tốt hơn so với thời chơi Double.
63% phản hồi    19 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh.

Liên hệ Sơn Minh