Vào 2/4
Vào 2/4

DGV

39 tuổi Gò Vấp, Hồ Chí Minh
68% phản hồi41 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: Nam và nữ tất cả mọi nơi.
Các môn thể thao đã tập:
tennis
Tự giới thiệu:
* Đam mê: tennis rất rất nhiều, đã học Thầy 1 thời gian.. Hiện tại vẫn tích cực rèn luyện cú quả.

* Sở thích:
- BH 1 tay
- lob, volley
- trả giao bóng nặng, FH dọc dây

* Nhóm đang chơi: Hiện đang chơi hội rất mạnh (Thầy tennis và học trò B+) lúc 11g-14g tại sân mái che, Gò Vấp.
Mục tiêu: Tìm kiếm thêm hội viên trình B+ có tài chính, có thời gian, đặc biệt có đam mê :), > mục đích chỉ chơi vì đổ mồ hôi, vì sức khỏe!!!

Liên hệ DGV