DGV

Đã kết nối vào 13/1
tennis
  • Thành phố
  • Tuổi
  • Giới tính
  • Hồ Chí Minh
  • 36 tuổi
  • Nam
- Trình độ: đánh đơn khá, đánh đôi tốt
- Mục tiêu: tìm bạn chơi nhiệt tình, đam mê tennis
- Giờ rảnh: sáng sớm hoặc tối.

Liên hệ DGV

Đăng nhập