DGV

Đã truy cập vào 27/11
tennis
DGV
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Go Vap, Tân Phú
Tuổi 37 tuổi
Giới tính Nam
Đam mê tennis, đánh đơn khá, đánh đôi tốt.
Tìm bạn đánh đôi công, đánh bền (có thể đánh đơn).
Giờ rảnh: chiều tối thứ 2,4,6.
69% phản hồi    13 bạn đã liên hệ với anh ấy        

Liên hệ DGV

Đăng nhập