Vũ Dũng

Đã truy cập vào 19/2
tennis, bóng bàn, bơi
Vũ Dũng
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Tuổi 41 tuổi
Giới tính Nam
Cao 1.65 m,
Cân nặng 65kg
Thích thể thao, văn nghệ, du lịch
67% phản hồi    3 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Vũ Dũng