Hiển99

Đã truy cập 16 giờ trước
bơi, bóng chuyền
Hiển99
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thủ Đức
Tuổi 20 tuổi
Giới tính Nam
Mình rất thích bóng chuyền nhưng chơi còn yếu lắm😅😅,cần tiềm team để chơi nâng cao trình độ, ai biết chỗ nào có sân chỉ mình vs !!
67% phản hồi    3 bạn đã liên hệ với anh ấy    

Liên hệ Hiển99

Đăng nhập