Hiển99

Đã truy cập vào 3/12/2019
bơi, bóng chuyền
Hiển99
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thủ Đức
Tuổi 21 tuổi
Giới tính Nam
Mình rất thích bóng chuyền nhưng chơi còn yếu lắm😅😅,cần tiềm team để chơi nâng cao trình độ, ai biết chỗ nào có sân chỉ mình vs !!
60% phản hồi    5 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Hiển99