John91

Đã truy cập vào 24/8
tennis
John91
Thành phố Hà Nội
Quận Ba Đình
Tuổi 28 tuổi
Giới tính Nam
mới tập chơi được nửa năm, thời gian rảnh chủ yếu vào ban ngày, muốn được tham gia nhóm tennis phù hợp.
100% phản hồi    4 bạn đã liên hệ với anh ấy    

Liên hệ John91

Đăng nhập