Patuva

Đã kết nối vào 29/12/2017
cầu lông
  • Thành phố
  • Tuổi
  • Giới tính
  • Hà Nội
  • 34 tuổi
  • Nam
Chơi cầu lông ở mức trung bình, muốn tìm bạn hoặc nhóm bạn để chơi cầu lông chung, khu vực Cầu Giấy thì càng tốt!
Chỉ chơi được tối thứ 2-4-5-7-cn thôi.

Liên hệ Patuva

Đăng nhập