Patuva

Đã truy cập vào 20/9
cầu lông
Patuva
Thành phố Hà Nội
Quận Cầu Giấy
Tuổi 36 tuổi
Giới tính Nam
Chơi cầu lông ở mức trung bình, muốn tìm bạn hoặc nhóm bạn để chơi cầu lông chung, khu vực Cầu Giấy thì càng tốt!
Chỉ chơi được tối thứ 2-4-5-7-cn thôi.
0% phản hồi    3 bạn đã liên hệ với anh ấy    

Liên hệ Patuva

Đăng nhập