bu1027

Đã truy cập vào 1/7
tennis
bu1027
Thành phố Hà Nội
Tuổi 41 tuổi
Giới tính Nam
hi, new expatriate long stay here. I cannot read and speak Vietnamese. I can play tennis on weekday evening or weekend all day. I live in Hoan Kiem area but I can go other area if not far. I have played for seven years. Hope to find partner to play with.
25% phản hồi    4 bạn đã liên hệ với anh ấy    

Liên hệ bu1027

Đăng nhập