Người dùng gần đây:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   
Vào 26/6
Vào 26/6

Tài nạt

56 tuổi Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 
Tìm kiếm: Nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.
BơiChạy bộGym
Trình độ Đại học
Tìm bạn yêu thích chạy bộ. Tôi muốn học hỏi kinh nghiệm và có động cơ để chạy bộ hàng tuần
Mục tiêu: dự các giải Marathon ở Việt Nam với cự ly 21km

Liên hệ Tài nạt

Nhắn tin cho Tài nạt...