Chủ nhật
Chủ nhật

havinhphu88

28 tuổi Q6, Hồ Chí Minh
100% phản hồi1 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: Nam và nữ tất cả mọi nơi.
cầu lông
Mới chơi khoảng 3 tháng. Đánh tạm ổn, trung bình. Mạnh hơn bạn yếu, và yếu hơn bạn mạnh. Đam mê với bộ môn này và muốn cọ xát với các bạn có trình độ tương đương để hoàn thiện thêm khả năng.

Liên hệ havinhphu88