Vào 5/5
Vào 5/5

Ok

20 tuổi Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 
Tìm kiếm: Nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.
bóng chuyềnbóng đá
Các môn thể thao đã tập khác:
cầu lông
Trung bình, nhiệt tình
Có nhóm nào gần cho mình tham gia vs

Liên hệ Ok