Vào 17/6
Vào 17/6

Trần Linh

48 tuổi Q7, Hồ Chí Minh
17% phản hồi6 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: Nam và nữ tất cả mọi nơi.
tennis
Các môn thể thao đã tập khác:
bóng bàn
Đã biết đánh hơn 1 năm nhưng ngưng, thời gian gần đây tập lại cũng hơn 1 năm rồi. Mong muốn tìm bạn đánh đơn hoặc hội chơi giao lưu, học hỏi nâng cao

Liên hệ Trần Linh