Vào 26/10
Vào 26/10

Dat

26 tuổi Quận 11, Hồ Chí Minh
 
Tìm kiếm: Nam và nữ trong vòng 30 km ở Hồ Chí Minh.
bóng đá
Thích chơi bóng đá. Mình đang tìm nhóm chơi cùng. Chủ yếu là thể thao sau giờ làm việc vui vẻ với mọi người chứ trình độ mình siêu gà.

Liên hệ Dat