Dr Tùng Ka

Đã truy cập vào 21/3
cầu lông, bóng đá
Dr Tùng Ka
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Tuổi 34 tuổi
Giới tính Nam
mình đã chơi cầu lông # 5 năm, trình độ khá. muốn tìm nhóm để chơi chung, thời gian 18h 20h trong tuần, khu vực Q8 ,Q10
    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Dr Tùng Ka